Ad navigation

ADQ-2

Ad navigation

ADQ-2

AD Navigation spesialiserer seg på GNSS baserte løsninger og er verdensledende innen portable, høypresisjons navigasjon og dokking systemer for marine fartøy. Den avanserte ADQ-2 gir tilgang til skipets AIS Pilot Plug funksjonalitet sammen med uavhengige og presise Rate of Turn målinger, via WiFi eller Bluetooth.

Alt under et tak

ADQ-2 er en av de mest sammensatte produktene hos AXXE. Elektronikken består av et to-sidig kretskort. Pga. produktets IP grad, konfeksjoneres og monteres alle kabler under sammenstillingsprosessen. Kretskortet testes før sammenstilling, mens sw lasting og slutt test gjøres etterpå. Enheten drives av en lithium-ion batteripakke som bygges internt. At alle disse forskjellige prosessene kan utføres “under et tak” er avgjørende for riktig pris, leveringstid og kvalitet.

Batteripakke

Her brukes en 7,2V Litium-Ion batteripakke med kapasitet på 4700mAh, utstyrt med PCM kort og eksterne sikrings- og sikkerhetsfunksjoner. Hans H. Schive har utviklet batteripakken og leverer cellene fra Panasonic, mens sveising, sammenstilling og testing gjøres av AXXE. Resultatet for AD Navigation var redusert prosjektoppfølging, utviklingstid, leveringstid og kost.

"Tidligere handlet vi materiell og halvfabrikata fra forskjellige leverandører for så å sammenstille selv. AXXE frigjør mye verdifull tid hos oss og reduserer totalkost." Simen Christensen

AD Navigation