GS01

GasSecure har, basert på innovativ MEMS teknologi (Micro Electro Mechanical System), utviklet verdens første hydrokarbon gass sensor som kan operere på batteri, og dermed trådløst, i krevende miljøer. Sensoren oppfyller ISA100 Wireless™ standarden, er «kalibreringsfri» og leveres med komplett management system.

Krevende å montere

Med hele syv kretskort, intern kabling, batterimodul samt diverse liming og potting gjør dette produktet til et av de mer sammensatte AXXE leverer. Halvfabrikata programmeres, opplinjeres og testes mens ferdig enhet testes og kalibreres under temperatursyklus ned til -25°C og opp til +65°C. Kalibrering foretas ved forskjellige gassblandinger og under tre temperaturer. AXXE står for all logistikk og ferdig enhet pakkes og sendes direkte til sluttkunde.

Ex sertifikat

GS01 står, naturlig nok, utplassert i eksplosive soner og er godkjent ihht. II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Dermed må alt innkjøpt materiell som påvirker sikkerhet dokumenteres med testrapporter og CoC’er, gå gjennom egen mottakskontroll og registreres for sporing. Det samme gjelder for de interne produksjonsprosessene. AXXE har EX Factory Quality Assurance Statement fra Nemko som sparer GasSecure for en del oppfølging og kontroll.

"GasSecure har benyttet AXXE fra tidlig industrialisering til dagens serieproduksjon. De har alltid innfridd alle våre forventninger til ryddighet, prosessfokus og dokumentasjon." Knut Sandven

GasSecure