Interwell

Elektronisk modul

Interwell

Elektronisk modul

Interwell leverer egenutviklet utstyr i form av brønnplugger som opererer under ekstreme trykk- og temperaturforhold og er verdensledende innen sin nisje. Interwells Elektronisk Modul brukes i nedihulls verktøy så som broplugger, pakninger, målestag og straddles hvor fortrykksetting, pyroteknikk eller eksplosiver er uønsket.

Høy kompleksitet

Interwell benytter AXXE til sammenstilling når egen kapasitet er strukket. Det er en svært kompleks sammenstilling med mye forskjellig type materiell og høy grad av bearbeiding, nøyaktighet og sporbarhet. Når elektronikk, batteripakke, konnektorer og kabelsett er montert på plass i mekanikk, kjøres omfattende funksjonstest samt temperaturtest på 155˚C som begge dokumenteres gjennom en CoC per modul. Enhetene shippes i egne kasser.

Ekstreme forhold

Ettersom modulen skal operere stabilt under ekstreme forhold, stilles det svært høye krav til elektronikken, dvs. materiell, prosess og test. Begge kretskortene produseres ihht. IPC-A-610 Klasse 3, hvorav et robotlakkeres. Lodding av høy temp elektronikk kan være utfordrende, men gjøres her med vapour phase vakuum. Kortene testes i jigg hvor to motorer påfører riktig belastning. X-ray brukes til å verifisere loddinger av hullmonterte komponenter samt at voids ligger under 5%.

"Vi har samarbeidet med AXXE siden 2011 og har ikke funnet andre som kan matche deres kunnskap innen høy temp elektronikk, IPC-A-610 Klasse 3 og avansert test." Sveinung Lunde

Interwell