Økonomisjef

mars 31, 2022

AXXE AS produserer, tester og sammenstiller elektronikk for mange spennende og innovative bedrifter ved vår fabrikk i Halden, Østfold. Våre kunder er ledende i sine bransjer og utvikler komplekse produkter som må oppfylle strenge krav til kvalitet. Dette stiller også svært høye krav til AXXE som leverandør. Vi investerer tungt i vår fabrikk og er rigget for fremtiden i en tid der stadig flere selskaper velger å få produsert sin elektronikk i Norge. 

Nå leter vi etter en Økonomisjef som kan bidra til å forbedre våre rutiner og prosesser. Du vil få ansvar for regnskap, rapportering og bli en viktig brikke for selskapets økonomistyring. Hos oss blir du en del av en dynamisk produksjonsbedrift med 45 engasjerte medarbeidere, korte beslutningsveier og høye krav til interne rutiner og sporbarhet. 

Stillingen rapporterer til daglig leder og er en del av ledergruppen.

Sentrale oppgaver vil være:
- Forbedring og effektivisering av rutiner, prosesser og systemer
- Utarbeidelse av måneds- og årsregnskap
- Økonomiske analyser og prognoser
- Avstemming og kontroll av balanse og resultat
- Bokføring og kontroll av inngående faktura
- Utarbeide rapporter og beslutningsgrunnlag til ledelse og styret
- Proaktivt identifisere og foreslå forretningsmessige forbedringer

Ønskede kvalifikasjoner:
- Høyere utdannelse innen økonomi/regnskap
- Minimum 5 års erfaring fra regnskapsarbeid
- Generelt god IT/systemforståelse
- Gode analytiske evner
- Erfaring med Visma eller liknende programmer
- Nøyaktig, systematisk og effektiv
- Erfaring fra produksjonsbedrift er en fordel

Spørsmål kan stilles til Øystein Back (oystein.back@axxe.com / 908 66 552). Søknad sendes til info@axxe.com innen 23. april 2022