AXXE 13485 SERTIFISERT

oktober 26, 2010

AXXE betjener kunder også innenfor medisinskteknisk utstyr og besluttet tidligere dette året å formalisere bransjens kvalitetskrav gjennom ISO 13485 sertifisering.

AXXE har lenge hatt fokus på sporing, dokumentasjon, kvalitetsplaner og risikoanalyser og kunne dermed innfri alle relevante krav i standarden. AXXE har vært ISO 9001 sertifisert siden 1993 og ISO 14001 sertifisert siden 2004. AXXE sertifiseres av DNV.