AXXE INVESTERER I KOMPETANSE

desember 01, 2009

AXXE har det siste halve året investert betydelige beløp for å kunne møte IPC-A-610 og IPC-J-STD-001 Klasse 3. AXXE utdanner 55 av sine ansatte over nesten 1 500 timer innenfor IPC-J-STD-001 fordelt på 5 moduler, bestående av både teori og praktiske øvelser med IPC godkjent eksamen. AXXE stiller selv med to sertifiserte instruktører.

IPC-J-STD-001 standarden beskriver materialer, metoder og verifiseringskriterier for produksjon og sammenstilling av elektriske og elektroniske produkter for å sikre høy kvalitet. Standarden legger stor vekt på prosesskontroll og setter krav utformet av industrien til en lang rekke elektroniske produkter.

I tillegg har rundt 30 ansatte tidligere gjennomgått IPC-A- 610 kurs med vekt på blyfri håndlodding og inspeksjon hos Hytek i Danmark.

”Vi erfarer at en stor andel av nysignerte kunder har produkter som skal operere i utsatte eller utilgjengelig miljøer. Dermed er det viktig at vi leverer produksjon ihht. de strengeste standarder”, sier daglig leder Øystein Back.