AXXE INVESTERER I KOMPETANSE

desember 01, 2009

AXXE har det siste halve året investert betydelige beløp for å kunne møte IPC-A-610 og IPC-J-STD-001 Klasse 3. AXXE utdanner 55 av sine ansatte over nesten 1 500 timer innenfor IPC-J-STD-001 fordelt på 5 moduler, bestående av både teori og praktiske øvelser med IPC godkjent eksamen. AXXE stiller selv med to sertifiserte instruktører.

IPC-J-STD-001 standarden beskriver materialer, metoder og verifiseringskriterier for produksjon og sammenstilling av elektriske og elektroniske produkter for å sikre høy kvalitet. Standarden legger stor vekt på prosesskontroll og setter krav utformet av industrien til en lang rekke elektroniske produkter.

I tillegg har rundt 30 ansatte tidligere gjennomgått IPC-A- 610 kurs med vekt på blyfri håndlodding og inspeksjon hos Hytek i Danmark.

”Vi erfarer at en stor andel av nysignerte kunder har produkter som skal operere i utsatte eller utilgjengelig miljøer. Dermed er det viktig at vi leverer produksjon ihht. de strengeste standarder”, sier daglig leder Øystein Back.

Linkedin

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Vårt fokus er alt av spennende innovasjoner,
ny teknologi og smart elektronikk produksjon
som foregår rundt om i landet vårt.
Som vi sier: “Et land som ikke kan fikse sin
egen elektronikk, vil fort havne bakpå”.

Axxe Linkedin