AXXE LAGER BATTERIPAKKER

mai 27, 2015

AXXE har besluttet å utvide sitt tjenestespekter gjennom sammenstilling av batteripakker. Dette skjer i samarbeid med OMNI partner Hans H. Schive som har lang og bred erfaring fra komplekse batteriløsninger. AXXE har allerede bygget opp nødvendig kompetanse og utstyrspark for å møte kundenes krav til kvalitet, leveringsdyktighet og sporbarhet. Hans H. Schive og AXXE har flere felles kunder som vil oppleve økt effektivitet som følge av ett produksjonssted. I tillegg har begge selskapene sammenfallende fokusområder når det kommer til markedene rundt offshore og marine samt tilhørende kvalitetskrav som følge av miljøkrav, EX, sporbarhet, innkapsling og lignende.