AXXE UTØKER MASKINPARKEN

september 17, 2019

AXXE har den siste tiden investert et betydelig beløp for å høyne kapasitet og kapabilitet overfor en stadig økende oppdragsmengde.

Den største investeringen er gjort innenfor selektiv lodding. Vår nye ERSA Versaflow 3 representerer vesentlig høyere fleksibilitet, kvalitet på loddinger og kapasitet enn vår forrige løsning. I tillegg er prosesstyringen betydelig forenklet og forbedret.

Axxe har også besluttet å opprette to separate OFM linjer, hvor begge er satt opp med hver sin vaporphase ovn fra Asscon. Det samme gjelder innenfor AOI, hvor kapasiteten er doblet samtidig som den er blitt modernisert med nyere løsninger fra Cyperoptics.

I tillegg er det kjøpt inn stensilvasker fra Kolb og printvasker fra Teknek som bidrar til lavere tidsforbruk og høyere renhet.

Det er også kjøpt inn et større parti med momenttrekkere fra Kolver som automatisk sikrer riktig moment for alt av skruing.

I sum vil alt dette nye utstyret bidra til høyere produksjonskapasitet og kvalitet samt lavere kost for alle våre eksisterende og nye kunder.

Linkedin

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Vårt fokus er alt av spennende innovasjoner,
ny teknologi og smart elektronikk produksjon
som foregår rundt om i landet vårt.
Som vi sier: “Et land som ikke kan fikse sin
egen elektronikk, vil fort havne bakpå”.

Axxe Linkedin