AXXE UTVIDER MASKINPARK

november 15, 2010

AXXE har nå installert en Heller 1809 MKIII reflow ovn for å utvide kundens valg av loddeteknologi samt gjøre den totale produksjonskapasiteten mer fleksibel.

Den nye ovnen har 12 soner hvorav ni varmesoner og tre kjølesoner hvor igjen en har aktiv kjøling som sikrer kontroll på nedkjølingen av kortene. Videre har ovnen Full Nitrogen Atmosfære, Track and Trace av SPC data samt Oven Monitoring System og Processcontrol.

AXXE har så langt brukt vapour phase teknologi fra Asscon. Med både reflow og vapour phase vil AXXE i større grad kunne velge den loddeteknologien som passer best til hvert enkelt produkt.

Med ny ovn på plass vil AXXE få en dedikert linje for prototyper og mindre serier. Dette vil resultere i kortere ledetider og omstillingstid for AXXEs kunder.

Linkedin

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Vårt fokus er alt av spennende innovasjoner,
ny teknologi og smart elektronikk produksjon
som foregår rundt om i landet vårt.
Som vi sier: “Et land som ikke kan fikse sin
egen elektronikk, vil fort havne bakpå”.

Axxe Linkedin