NY PARTNER I OMNI

september 26, 2012

OMNI SA og Hans H. Schive AS har med virkning fra 01. september 2012 formalisert sitt samarbeid til at Hans H. Schive AS inngår som et fullverdig medlem i OMNI SA.

Selskapene har gjennom de siste 12 månedene gjennomført samarbeidsprosjekter både i markedsføringsøyemed, på kunde prosjekter og på intern kompetansehevning. Man har i denne perioden lært hverandre å kjenne på en slik måte at et partnerskap var en naturlig forlengelse av den eksisterende samarbeidsavtalen.

Alfhild Skogsfjord, daglig leder i OMNI konkluderer med at Hans H. Schives erfaring med krevende batteriapplikasjoner komplementerer OMNIs tjenestetilbud på en svært positiv måte og ser positive muligheter både innefor eksisterende kundemasse og innenfor nye kunder som baserer sine løsninger på batteriteknologi.

Hans H. Schive AS har i dag en solid posisjon som leverandør av batterier og batteriløsninger og selskapene i OMNI SA intensiverer nå markeds og prosjektsamarbeidet.

Linkedin

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Vårt fokus er alt av spennende innovasjoner,
ny teknologi og smart elektronikk produksjon
som foregår rundt om i landet vårt.
Som vi sier: “Et land som ikke kan fikse sin
egen elektronikk, vil fort havne bakpå”.

Axxe Linkedin