AXXE-logo-neg

NEWS

Search
Close this search box.

AXXE EFFEKTIVISERER INSPEKSJON

AXXE har lenge vært på jakt etter et hjelpemiddel for visuell inspeksjon av kretskort hvor krav til kvalitet er svært høyt. Tradisjonelt skjer dette ved at operatør sitter ved et mikroskop og beveger kretskortet fra komponent til komponent. Dette er svært slitsomt for operatør og kan lett føre til at feil ikke oppdages, særlig ved at komponenter eller områder på kortet blir glemt eller oversett. Manglende sporbarhet er også en svakhet ved tradisjonell manuell inspeksjon.

AXXE har nå investert i et system hvor et 5 megapixel (20x til 90x) kamera beveger seg over kretskortet basert på Gerber filer. Systemet kan lett programmeres med hensyn til hvilke komponenter som skal inspiseres, flere sider, vinkel, lys, zoom og lignende. Etter at operatør har godkjent komponent, beveges kamera til neste komponent. Samtidig kan det programmeres til å automatisk laste ned bilder av utvalgte komponenter eller områder for sporing.

Alle elektronikk produsert hos AXXE går gjennom AOI før og etter lodding, men dette systemet vil være et svært nyttig hjelpemiddel under visuell inspeksjon av kretskort som skal monteres ihht. IPC-A-610 klasse 3, og da spesielt høy temperatur elektronikk. I tillegg vil det gi ekstra trygghet for riktig kvalitet ved små batcher, men hvor kretskortene består av mange komponenter.

Systemet er utviklet og produsert i USA og AXXE er stolt av å være første kunde i Europa.