AXXE-logo-neg

NEWS

Search
Close this search box.

LÆRLINGER

AXXE AS produserer, tester og sammenstiller elektronikk for mange spennende og innovative bedrifter ved vår fabrikk i Halden, Østfold. Våre kunder er ledende i sine bransjer og utvikler komplekse produkter som må oppfylle strenge krav til kvalitet. Dette stiller også svært høye krav til AXXE som leverandør. Vi investerer tungt i vår fabrikk og er rigget for fremtiden i en tid der stadig flere selskaper velger å få produsert sin elektronikk i Norge.

Læretiden er kanskje ditt første møte med arbeidslivet, og vi er opptatt av at du skal få en positiv og lærerik tid hos AXXE. Du vil få praktisk og teoretisk kunnskap i et godt arbeidsmiljø hvor utvikling og forbedring står i fokus. Du blir en del av en dynamisk produksjonsbedrift med 48 engasjerte medarbeidere, korte beslutningsveier og høye krav til interne rutiner og sporbarhet.

AXXE tilbyr læreplass innen fagområdene
– Produksjonselektronikk
– Logistikk
– IT-drift

Har du ikke utdanningsbakgrunn som passer til et 2+2 årig lærlingløp, men mener du kan passe godt inn hos oss? Vi ønsker å investere langsiktig i mennesker med de rette personlige egenskapene og kan tilby at man tar hele opplæringstiden i AXXE (4 år) kombinert med fag på skolen.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser for oss at du er pliktoppfyllende og har god oppførsel. At du er strukturert og ryddig. For en del arbeidsoppgaver hos oss er det ønskelig med god konsentrasjonsevne.

Vi tilbyr
Vi er en erfaren lærebedrift med gode systemer for oppfølging og utvikling.Erfarne fagarbeidere vil stå for opplæringen og du vil bli godt ivaretatt både faglig og sosialt. Du får konkurransedyktige betingelser. For rett kandidat vil det være gode muligheter for fast ansettelse ved endt læretid.

Spørsmål kan stilles til Vegard Nøklegård (vegard.noklegard@axxe.com / 480 13 324)

Søknadsbrev og CV sendes til info@axxe.com. Vi ser frem til din søknad.